Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 21.4.2019

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské
· Zápis ze 3. schůze výboru spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2019
         ·     Datum: 21.4.2019
         ·     Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
         ·     Autor: Taťána Sobelová Kokotková
· Účast (všichni přítomni): Lukáš Kulla, David Konderla, Jana Šmatlavová, Pavlína Skupieňová, Tadeusz Czapla, Taťána Sobelová Kokotková, Helena Kullová
Program jednání, témata a usnesení:

1)Jarní zájezd spolku Za rozvoj Konské dne 11.5. 2019

 • Cílovou destinací bude tentokrát Slovensko. Hlavním bodem programu bude plavba na pltích na Váhu a hrad Strečno. V případě špatného počasí pltě nahradí jízda vláčkem Oravskou lesní železnicí a výlet na přilehlý skanzen, jejichž ceny se rovnají pltím (cca 10 EUR).
 • Propagace: dostatečný počet plakátu na nástěnkách byl zařízen Janou Šmatlavovou a Pavlínou Skupieňovou, facebooková událost s charakterizací místa určení byla vytvořena Davidem

Konderlou, kde jsou k nalezení veškeré informace k výletu: čas a datum (sobota 11.5.2019, 7:30 – 17:00); cíl zájezdu (okolí Strečna); čas odjezdu (parkoviště u železničního nádraží v Konské); cena zájezdu (400 Kč dospělý, 250 Kč dítě); co všechno cena zahrnuje (cestu tam a zpátky autobusem, plavbu po Váhu s výkladem pltníka / jízda Oravskou lesní železnicí) nebo nezahrnuje (případné další vstupy na skanzen nebo hrad Strečno). Jako kontaktní osoby byly uvedeny Jana Šmatlavová a David Konderla, ti také obstarají seznam účastníků a vyberou od nich peníze.

 • Účastníci zájezdu: dosud se přihlásilo cca 30-35 lidí (potvrzeno ústně), což bylo členy Výboru vyhodnoceno jako dostatečný počet. 400 Kč dospělý, 250 Kč dítě. Cena jízdného byla vypočítána na celý autobus pro 48 osob na 150 Kč za osobu. Členy Výboru bylo odsouhlaseno, že zájemci o zájezd zaplatí celou částku výletu dopředu a v případě, že se účastník zájezdu nakonec nebude výletu účastnit, bude mu vrácena pokrácena částka o jízdné.
 • Doprava: doprava bude zajištěna autobusovým dopravcem fa Hlaviczka, který se osvědčil několika minulými výlety. Faktura bude zaplacena bankovním převodem. Firma Hlaviczka vlastní autobusy do max. pro 48 lidí. Předběžná rezervace autobusu na daný termín již byla zajištěna a potvrzena.
 • Kvíz a ceny: David Konderla vymyslí a připraví kvíz. Ceny pro výherce se budou nakupovat v průběhu výletu na místě z důvodu tématiky a památečnosti.
 • Pokladna a peníze: Pokladní Táňa S. Kokotková vymění 400 EUR a předá jí Richardovi Sobelovi, který se zúčastní výletu v jejím zástupu.
 • Úkol pro Davida K. a Jana Š.: Dopsat k pozvánce na facebooku připomínku, že se zájezd koná do zahraničí a je třeba myslet i na možnost cestovního pojištění.

2)Bankovní účet

 • Bankovní účet u ERA Poštovní spořitelny je potřeba zrušit. Zrušení je v současné době v řešení u pana Davida Konderly, který čeká na nový občanský průkaz. Hned jak jej dostane, starý bankovní účet zruší.
 • Bankovní účet u UniCredit bank: Tadeusz Czapla se během následujícího týdne sejde s pokladní Taťánou S. Kokotkovou a společně pro ni zřídí přístup do internetové bankovnictví, aby mohla převzít agendu vč. bankovního účtu. Nový bankovní účet spolku u Unicredit Bank s výhodnými podmínkami, platební kartou a internetovým bankovnictvím zdarma.

3)Dodatek k nájemní smlouvě klubovny – rozšíření o prostory před klubovnou

 • V současné době se toto téma nachází v kompetenci pana předsedy Tadeusze Czaply, který se pokusí během následujícího měsíce situaci o rozšíření nájemní smlouvy o prostory před klubovnou, s cílem jejich zkrášlení a využívání pro akce spolku, vyřešit.
 • Dosud bylo zjištěno, že základní škola jako provozovatel zařízení v majetku statutárního města Třince souhlasí s rozšířením smlouvy, ale nemá kompetenci k podpisu dodatku. Dodatek je nutné řešit s Odborem životního prostředí, který je k tomuto kompetentní.

4)Červnová vaječina

– Na schůzi byla projednána také událost červnové vaječiny, která se bude konat v sobotu dne 8.6.2019. Bylo dohodnuto, že o zajištění nádobí se postará Jana Šmatlavová a Helena Kullová, nákup piva a obstarání pípy pan Tadeusz Czapla, vejce si přinese každý sám.

5)E-Mail pana Březiny

– Pan Roman Březina zaslal na e-mail spolku Za rozvoj Konské nápad ohledně pořádání sousedské snídaně. Členové Výboru se shodli, že se jedná o hezký nápad na sblížení spoluobčanů v Konské a jednohlasně se rozhodli že iniciativu pana Březiny podpoří. Přislíbili podporu zázemím a prostorem klubovny. Dohodli se také, že samotnou realizaci a formu pořádané snídaně nechají v kompetenci pana Romana Březiny.

6)Nástěnka a internetové stránky

– Předseda Tadeusz Czapla vyzval členy Výboru, aby informace, které budou viset v papírové podobě na nástěnce, byly také vyvěšeny elektronicky na internetových stránkách spolku. Stejně tak, aby ke každé fotce bylo přidáno pár krátkých charakteristických vět.

7)Rezervace klubovny

– Dále pan předseda Tadeusz Czapla vyzval členy Výboru k diskuzi, zda by bylo možné, aby k rezervaci klubovny, které se nacházejí v elektronické podobě na www.stránkách spolku Za rozvoj Konské, byla přidaná jména žadatelů. Tím by se předešlo nejasnostem a zmatkům. Bylo odsouhlaseno, že se k rezervacím přidá pouze příjmení žadatele, žádné další soukromé údaje. – Hlasování – 5 hlasovalo pro, 2 se zdrželi hlasování

8)Termín a témata příští schůze

– Termín další schůze se bude konat dne 8.6.2019 na vaječině, popřípadě se další témata projednají následujícího dne na úklidu.
Úkoly a témata k dalšímu projednání výboru spolku Za rozvoj Konské:

 1. Řešení smlouvy pronájmu prostoru klubovny – rozšíření i na prostor před klubovnou – v kompetenci pan Tadeusz Czapla.
 2. Brigáda na výměnu dveří a vymalování klubu.
 3. David Konderla si vyřídí novou občanku – zruší účet u ERY / Poštovní spořitelny.
 4. Táňa S. Kokotková a Tadeusz Czapla se sejdou a nechají Táni zřídit přístup do internetové bankovnictví UniCredit bank – cca úterý 23.4.2019 (po 15hod) – Táňa se připomene.
 5. Vyhodnocení jarního výletu na Slovensko a její fakturace.
 6. Témata příští schůze budou mj. letní dožínky a výlet do Mionši.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *