Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 9.9.2019

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze spolku „Za rozvoj Konské“

 • Zápis ze 4. schůze výboru spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2019
 • Datum: 09.09.2019
 • Místo: Třinec – Osůvky 53, 739 61 Třinec
 • Autor: Taťána Sobelová Kokotková
 • Účast (všichni přítomni): Tadeusz Czapla, David Konderla, Lukáš Kulla, Helena Kullová, Pavlína Skupieňová, Jana Šmatlavová, Taťána Sobelová Kokotková,

1) Program jednání, témata a usnesení:

 • Shrnutí témat a úkolů z minulé schůze a letních akcí 2019
 • Sousedská snídaně – akce navržená panem Romanem Břežinou „co kdo přinesl“ se povedla, spolek „Za rozvoj Konské“ poskytl areál a prostory k uskutečnění akce.
 • Pronájem prostoru klubovny včetně sklepa – v řešení u předsedy Tadeusze Czaply. Musí se sepsat oficiální žádost do školy a bude zahájen schvalovací proces přes různé orgány města Třince.
 • Brigáda v klubovně ohledně výměny dveří, elektřiny, malování, nové podlahy atd. bude přesunuta z podzimu na jaro 2020 kvůli rozsáhlosti akce. Plán opravy klubovny bude veřejně navržen na Tříkrálovém večeru v lednu 2020.
 • Dožínky na Osůvkách 2019. Velice zdařilá letní akce, kde spolek „Za rozvoj Konské“ zapůjčil drobné v hodnotě 3.700,00 Kč, které po akci pořadatel akce Marian Heczko vrátil. V rámci zachování této úspěšné společenské akce by spolek „Za rozvoj Konské“ příští rok rád vypomohl.
 •  Jarní výlet na hrad Strečno a plavbu na pltích na Váhu 11.05.2019 se povedl. Zisk činil 7.600,00 Kč (rozpis viz příloha 1). Fotodokumentace se již nachází na webových stránkách.
 • Výlet do národní přírodní rezervace Mionši se z důvodu jeho uzavření mimo sezónu přesouvá na příští rok 2020.

2) Finance – pokladna a bankovní účet

 • Bankovní účet u ERA Poštovní spořitelny je potřeba zrušit. Zrušení je v současné době v řešení u pana Davida Konderly, který si již vyřídil nový občanský průkaz.
 • Stav pokladny – v hotovosti v současné době se nachází 27.155,00 Kč. Táňa S. Kokotková ponechá v hotovosti 10.000,00 Kč (hlavně drobných) a zbytek vloží na bankovní účet u UniCredit bank.
 • Stav na bankovním účtu – v současnosti se nachází na bankovním účtu 9.526,01 Kč.
 • Celkem => 36.681,01 Kč.

3) Doména web. Konska-osuvky.cz

 • Spolek „Za rozvoj Konské“ by rád převedl patronát nad doménou WEDOS a hosting SAVANNA pod sebe. V současné době je stále navedeno na různé osoby z důvodu sjednocení fakturace a zjednodušení procesu úprav. Do budoucna se plánuje zvětšit kapacitu webu, kopírování odkazů, propojení s facebookem a jinými místními organizacemi apod.
 • Úkolu se zhostí Lukáš Kulla.
 • Výsledek hlasování: odsouhlaseno (pro 7 hlasujících, proti 0 hlasujících, zdržel se 0 hlasujících).

4) Každoroční fotbalový turnaj

 • Zájem fotbalistů o tradiční fotbalový turnaj z okolí je. Akce by se pořádala v sobotu 19.10.2019. V případě, že se sežene někdo, kdo připraví hřiště bude organizace akce rozdělena následovně: Tadeusz Czapla zařídí smlouvu, sežene rozhodčí, obvolá tým (osobně ale nebude 19.10.2019 z pracovních důvodů přítomen), Táňa S. Kokotková, Jana Šmatlavová, Pavla Skupieňová a Hela Kullová si rozdělí stánky s občerstvením, David Konderla se postará o organizaci dne 19.10.2019 a Lukáš Kulla bude nápomocen.

5) Následující akce a jejich termíny

 • Fotbalový turnaj – 19.10.2019
 • Vánoční večírek / Viliovka – 07.12.2019.
 • Tříkrálový večer – 04.01.2020
 • Zimní výlet bude naplánován po Novém roce.
 • Opravné práce v klubovně naplánovány na jaro 2020 (předběžně březen 2020).
 • Výlet do Mionší – rok 2020.

Úkoly a témata k dalšímu projednání výboru spolku Za rozvoj Konské:

 • Fotbalový turnaj 2019Tadeusz Czapla se bude snažit sehnat někoho, kdo by připravil hřiště na fotbalový turnaj. V případě, že někoho sežene se akce bude konat.
 • Řešení smlouvy pronájmu prostoru klubovny – rozšíření i na prostor před klubovnou a sklepu – v kompetenci pan Tadeusz Czapla.
 • Brigáda na opravu klubovny – výměna dveří, vymalování klubovny, elektřina, nové lino na podlaze apod. Pavla Skupieňová sežene cenovou nabídku na lino. Pro tuto opravu nechá Táňa S. Kokotková na bankovním účtu finanční rezervu. Lukáš Kulla s Tadeuszem Czaplou nainstalují zakoupené reprobedny.
 • David Konderla zruší účet u ERY / Poštovní spořitelny.
 • Táňa S. Kokotková vloží na bankovní účet UniCredit bank polovinu hotovosti z pokladny a v pokladně nechá pouze 10.000,00 Kč.

 

Přílohy:

 • Vyúčtování jarního výletu z 11.05.2019

Příloha 1: vyúčtování jarního zájezdu z 11.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *