Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské 22.02.2023

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru spolku Za rozvoj Konské ze dne 22.02.2023

Přítomni: Tadeusz Czapla, Lukáš Kulla, Pavlína Skupieňová, Jana Šmatlavová, Helena Kullová Roman Čmiel, Miroslav Kulla

 

Body jednání:

1) Pracovní schůzka ohledně rekonstrukce klubovny

 • začátek prací započne 23. února 2023 – vyklizení vybavení, demontáž à organizátor Tadeusz Czapla;
 • schváleny rekonstrukce v rozsahu dle nájemní smlouvy. Předpokládané pracovní úkony byly rozděleny mezi osoby, které přislíbily jejich realizaci a dohled nad všemi dalšími členy, a které osloví s prosbou o spolupráci následovně:
  • nová výmalba hlavního sálu a předsíně à Lukáš Fujak;
  • výměna osvětlení, zásuvek, vypínačů a krycích lišt à Roman Čmiel;
  • renovace dřevěného obložení, nové police a úprava skříně à Miroslav Kulla;
  • instalace akustických nástěnných panelů à Tadeusz Czapla a Miroslav Kulla;
  • očištění a nátěr topných těles à Jana Šmatlavová, Helena Kullová, Pavlína Skupieňová;
  • závěrečný úklid à všichni členové Výboru a členové spolku Za rozvoj Konské.

 

2) Shrnutí schůzky na Magistrátu města Třince

 • předseda spolku, Tadeusz Czapla, seznámil zúčastněné s průběhem jednání;
 • zápis z jednání je neveřejnou přílohou tohoto zápisu a je k nahlédnutí po vyžádání u předsedy spolku;
 • spolek Za rozvoj Konské se zněním zápisu nesouhlasil, a proto připraví návrh úpravy jeho znění dle ústní dohody s panem náměstkem Radimem Kozlovský v termínu do 24. února 2023. Návrh bude odeslán elektronicky všem zúčastněným stranám.

 

 

V Třinci dne 23. února 2023

Autor zápisu: Ing. Tadeusz Czapla

Zápis ověřen: Mgr. et Mgr. Taťána Sobelová Kokotková

 

Originál:Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské 22.02.2023

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *