Kontakty

 
Ing.Tadeusz Czapla
 
Předseda – jednatel
 
+420 728 520 532
 
tado.108.y@seznam.cz
 
Bc.Lukáš Kulla

 
Místopředseda 
administrace webových stránek a FB, propagace v elektronické podobě
 
+420 725 762 182
 
luk.kulla@seznam.cz 
 
Mgr.David Konderla

 
Místopředseda
vyřizování grantů, právní dozor
 
+420 608 904 476

 
kon.da@seznam.cz

 
Mgr. et Mgr.Taťána Sobelová Kokotková

 
Člen výboru
pokladní a zapisovatelka
 
+420 736 619 730

 
k.k.kokinek@seznam.cz

 
Pavlína Skupieňová

 
Člen výboru
správa Klubovny, správa nástěnky a propagace ve fyzické podobě
 
+420 731 416 172

 
pavlinaskupienova@seznam.cz

 
Jana Šmatlavová

 
Člen výboru
správa Klubovny
 
+420 728 313 875

 
jana-smatlavova@seznam.cz

 
Helena Kullová

 
Člen výboru
správa Klubovny
 
+420 607 867 107

 
 

Společný e-mail členů výboru:  zarozvojkonske@gmail.com


IČO:                           270 02 501

Sídlo:                         Konská 48, 739 61 Třinec

Statutární orgán:        Výbor spolku, předseda – jednatel

 
Složení Výborů spolku "Za rozvoj Konské" v dřívějších letech:
2017-2018
Ing.Tadeusz Czapla Předseda
Denisa Mlčochová Místopředsedkyně
Bc.Dominika Konderlová Místopředsedkyně, pokladní
Mgr.David Konderla Člen výboru
Ing.Richard Sobel Člen výboru
Jana Šmatlavová Správkyně klubovny
Helena Kullová Člen výboru
Jana Gelnarová Nástěnkář
Ing.Stanislav Mlčoch                                                         Zapisovatel
   
2013-2017  
Mgr. David Konderla     Předseda
   
2011-2013  
Zdeněk Sikora   Předseda
   
2008-2011  
MUDr. Tadeáš Karzel Předseda
Zdeněk Sikora Místopředseda
František Kulla Místopředseda
Ing. Adam Walach Pokladní
Andrea Lipowská Člen výboru, zapisovatelka 2008-2009
Lukáš Kulla Člen výboru
Aurelie Frydová Člen výboru
Jan Nieslanik Člen výboru
Alena Sobelová zapisovatelka 2009-2011
   
2005-2008  
MUDr. Tadeáš Karzel    Předseda
Miroslav Kulla  
David Szkandera  
Ilona Konderlová Zapisovatelka
Ing. Adam Walach Pokladní