Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 12.3.2017

Zápisy ze schůzí

              „Za rozvoj Konské“

Zápis schůze výboru ze dne 12.3.2017

Schůze se zůčastnili: Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Richard Sobel, Jana Šmatlavová, Dominika Konderlová, David Konderla, Helena Kullová

Shrnutí  schůze výboru v bodech:

  1. Informovanost členů sdružení

Na úvod schůze byla zmíněna práce na internetových stránkách v souvislosti s vytvořením nové kategorie pro historii zápisů schůzí spolku. Důraz byl kladen na vytvoření a umístění nového seznamu kontaktů členů schůze na nástěnku spolku.

  1. Turnaj ve stolním tenise

Hlavním bodem schůze byl turnaj ve stolním tenise, jenž se koná 8.4.2017 v tělocvičně ZŠ Osůvky. Schválena byla doba turnaje do 23 hodin, tzn. celkovou dobu turnaje – 10 hodin.
Při nájmu tělocvičny 150 Kč za hodinu bude nájem činit 1500 Kč za celý turnaj.
Bylo zařízeno více hracích stolů z důvodu kratší doby turnaje.
Bylo zajištěno ytvoření plakátu, tisk a jeho umístění na internetové stránky a nástěnku spolku. Na facebooku pak vytvoření pozvánky.
Diskutováno bylo i využití zásob z osadního výboru a zahrnutí těchto zásob do nákupu pro turnaj ve stolním tenise. Dále se využije i skříňky klubovny (minerálky, chipsy atd.)
Novinka v turnaji bude tzv. turnaj ,,veterán” pro hráče od 50ti let.

  1. Schůze po turnaji ve stolním tenise

Byl schválen termín schůze po turnaji ve stolním tenise a to na 13.4. v 18:00 v klubovně. Úkolem do další schůze je zkompletovat účetnictví po turnaji v souvislosti s květnovým výletem pořádaným občanským sdružením.

  1. Výlet

Bylo schváleno místo konáni: Dlouhé stráně – vodní nádž a ruční papírna Velké Losiny.

  1. Náměty na internetové stránky spolku

Bylo navrhnuto, aby na internetové stránky byly umísťěny reklamy podnikatelských činností, především firem v Konské a okolí. Přínosem pro spolek by mohly být případné sponzorské dary za tyto reklamy.
Hozenou rukavicí pro členy výboru je úkol členů, vymyslet další náměty na internetové stránky spolku.

Další schůze výboru se  koná dne 13.4.2017 v 18 hodin.

Zápis schválil předseda, ing. Tadeusz Czapla

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *