Také my reagujeme na situaci kolem nás – sobotní brigáda zrušena a další aktuální informace

Novinky

 

Drazí členové našeho spolku, sousedé, přátelé,

 

Blíže popisovat to, co se kolem nás v těchto dnech děje, určitě není potřeba, neboť asi neexistuje nikdo, koho by se přímo či naštěstí nepřímo šíření Koronaviru a s ním spojená omezení a restrikce nedotkly. V souvislosti s nimi Vám přinášíme pár informací, které Vám nastíní jak byla ovlivněna rovněž činnost našeho spolku:

  • Zrušení nájmů tělocvičny – jako všech sportovišť v uzavřených prostorech je samozřejmě uzavřena i tělocvična základní školy v Konské – Osůvkách. Náš spolek má platnou smlouvu pro užívání prostor pro sportovní aktivity do konce dubna, přesný počet hodin dokonce i předplacený. Zákaz samozřejmě respektujeme a veškeré sportovní aktivity rušíme. Doufáme, že se nám podaří vyjednat náhradní čerpání zaplacených hodin pronájmu až nákaza pomine a provoz školských zařízení se vrátí do normálu.

 

  • Zrušení brigády v klubovně v sobotu 21. 3. 2020 – členové výboru spolku se shodli na tom, že bude nejlepší plánovanou brigádu v klubovně odložit rovněž na čas, kdy se minimálně zmírní opatření proti shromažďování osob. V aktuální situaci bychom se zachovali velice nezodpovědně a hlavně nechceme být špatným příkladem. Věříme, že Vás ochota pomoci se zvelebením naší klubovny nepřejde a že se všichni sejdeme v náhradním termínu, o kterém Vás budeme s předstihem informovat. Připomenu jen, že v plánu byla výměna starých dřevěných dveří, výmalba sálu a předsíně, příprava podkladu pro položení nové podlahy a samotné položení nového lina. 

 

  • VELKÉ PODĚKOVÁNÍ – patří první partě, která podle plánu začala s prvním bodem rekonstrukce – výměnou dveří – ještě předtím, než přišla veškerá omezení. Nové dveře již jsou osazeny, chybí pouze doladit detaily, o které se pánové postarají individuálně opět po zmírnění přijatých opatření proti šíření Koronaviru. Pánové děkujeme! 

 

  • Zrušení poskytování prostor klubovny a všech aktivit v prostorách klubovny – omlouváme se za případné komplikace, ale z důvodu odložení všech plánovaných prací v naši klubovně nebude do času jejich realizace možné klubovnu žádným způsobem využívat. Do odvolání se ruší pondělní cvičení žen i připravované herní dny stolního tenisu, stejně tak jako všechny eventuální termíny schůzí jiných organizací, působících v naši městské části. O znovu zpřístupnění naši klubovny budete prostřednictvím našich webových stránek opět informování.

 

  • Klubovna jako herna stolního tenisu – jak jistě víte, už před letošním turnajem jsme do vybavení spolku pořídili stůl pro stolní tenis. Aby nebyl využíván jen jednou ročně během turnaje, připravujeme systém využívání klubovny jako herny stolního tenisu. Díky aktuální situaci máme trochu času víc všechno promyslet a připravit pro Vás vše tak, aby když pomine virové období, bylo vše připraveno. 

 

Jak vidíte, neleníme ani v této aktuálně nepříjemné situaci. Zachovejte nám přízeň a sledujte naše webové stránky, kde se všechny potřebné informace včas objeví. 

 

Přejeme Vám i sobě, aby toto nelehké období bylo rychle za námi!

Pomáhejme si, podporujme se, udržujme sebe i své blízké v dobré náladě a nepropadejme panice.

Buďte zdrávi! 

 

 

Jménem Výboru spolku Za rozvoj Konské,

Předseda Tadeusz Czapla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *