Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské 11.1.2024

Novinky Zápisy ze schůzí

Zápis z 1. schůze Výboru spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2024

 • Datum: 11.01.2024
 • Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
 • Autor: Ondřej Kulla, ověřovatel Tadeusz Czapla
 • Účast: přítomni: Tadeusz Czapla, Pavlína Skupieňová, Lukáš Kulla, Ondřej Kulla, David Konderla (online)
  nepřítomni: Helena Kullová, Jana Šmatlavová
  host: Taťána Sobelová Kokotková

 

 

Program jednání, témata a usnesení:

 • Úvodní slovo

 

Uvítání všech přítomných členů starého i nového výboru spolku posledním předsedou spolku panem Tadeuszem Czaplou, seznámení s programem schůze.

 

 

 • Rozdělení funkcí do výboru spolku

Na výroční členské schůzi dne 6.1.2024 bylo zvoleno nové složení výboru spolku. Prvním úkolem bylo rozdělení funkcí. Ke změně oproti minulým letem došlo ve funkci zapisovatele a pokladního, kdy paní Taťánu Sobelovou Kokotkovou nahradil nový člen výboru pan Ondřej Kulla.

 

Aktuální složení spolku a rozdělení funkcí pro příští dvouleté období je následující:

 

Ing.Tadeusz Czapla Předseda – jednatel,    

Bc.Lukáš Kulla                          Místopředseda – webové stránek a FB, propagace v elektronické podobě,

Mgr.David Konderla              Místopředseda – vyřizování grantů, právní dozor,

Ing. Ondřej Kulla                     Člen výboru – pokladní a zapisovatel,

Pavlína Skupieňová                               Člen výboru – správa Klubovny, správa nástěnky,

Jana Šmatlavová                    Člen výboru – správa Klubovny,

Helena Kullová                        Člen výboru.     

 

 • Předání financí

 

Bývalá pokladní paní Taťána Sobelová Kokotková předala účetnictví a pokladnu panu Ondřejovi Kullovi. Předseda spolku poděkoval jménem celého spolku bývalé pokladní za skvělou, obětavou a dlouholetou spolupráci a předal kytici a drobnou pozornost.

 

 • Plán činnosti Spolku za rozvoj Konské pro rok 2024

 

Jednorázové akce:

 • První akcí tohoto roku byl večer tříkrálový, který se uskutečnil dne 6.1.2024 a během kterého byla shrnuta činnost spolku za rok 2023.
 • Potenciální akce Kulíg bude zveřejněna na sociální síti, realizace bude uskutečněna dle zájmu účastníků, předběžný termín 17.2.2024.
 • Pro turnaj ve stolním tenise byl stanoven termín 2.3.2024.
 • Termín akce ,,Den země“ byl stanoven na 27.4.2024. V rámci akce proběhne úklid okolo budovy klubovny spolku, úklid skladu a posléze posezení v klubovně.
 • Termín akce ,,Školení obrany proti kyberšmejdům a jiným internetovým hrozbám“ byl stanoven na 4.2024.
 • Květnový termín výletu Spolku za rozvoj Konské bude upřesněn.
 • Červnový termín akce,,vaječina“ bude upřesněn.
 • Akce ,,Panenky, kam se podíváš“, paní Dariny Buryové, proběhne v červenci 2024, konkrétní termín bude upřesněn dle možností autorky a Spolku.
 • Termín akce ,,Guláš“, předběžně naplánován na srpen 2024.
 • Akce ,,Turnaj v malé kopané“, je naplánována na září 2024. Předseda spolku osloví s prosbou o spolupráci v organizaci akce pana Lukáše Pyszka, který už dříve avizoval ochotu pomoci.
 • Akce „Setkání starousedlíků“, je plánován na říjen 2024.
 • Akce ,,Rozsvícení vánočního stromečku“, je plánován na 13.12.2024.

Opakované akce a iniciativy:

 • nejbližší akcí, která má potenciál se opakovat je akce „Čaj o páté“, první termín 19.1.2024. Jedná se o setkání dam s blíže nespecifikovaným programem. Jedná se o nový nápad, který vzniknul na letošní Členské schůzi 6.1.2024.
 • pokračujeme v pořádání sportovních aktivit, které se konají pravidelně v tělocvičně místní školy v neděli: florbal o (15:00-17:00), volejbal (17:00-19:00), a v úterý kondiční trénink (18:00-19:30). V klubovně cvičení pro ženy v pondělí v podvečerních hodinách. Stolní tenis dle možností ve středy v podvečerních hodinách.
 • Další případná podporovaná iniciativa pro rok 2024 – Večery deskových her v klubovně, společné sledování sportovních událostí, kterých bude v roce 2024 nemálo.

 

 • Investice

Plánovanými investicemi Spolku pro rozvoj Konské pro rok 2024 je renovace podlahy v klubovně a pořízení nové televize. Jejich realizace je však závislá na stavu financí spolku a případných dotacích a darech.

 

 • Členství v průběhu roku

Výbor spolku jednohlasně odsouhlasil možnost získání členství ve Spolku za rozvoj Konské i v průběhu roku. Členský poplatek byl pro tento případ stanoven ve výši 300 Kč. Možnost získání členství ve spolku zaplacením členského příspěvku v libovolné výši byla ponechána výhradně na výroční Členskou schůzi.

Výbor spolku jednohlasně odsouhlasil, že možnost přístupu do klubovny v rámci krátkodobé výpůjčky mají pouze členové spolku.

 

 • Ostatní

Spolku se bude opět ucházet o Grant města Třince na svoji celoroční činnost. Podání žádosti je v kompetenci předsedy Tadeusz Czaply a místopředsedy Davida Konderly.

Vytvořením ankety pro zjištění zájmu o únorový výšlap spojený s kuligem byl pověřen Lukáš Kulla.

Termín další schůze výboru Spolku za rozvoj Konské byl stanoven na 1.2.2024.

 

 

 • Volná diskuze a nápady.

 

Počet příloh zápisu:        0

Seznam příloh:                  0

 

 

 

V Konské dne 11.01.2024

Autor: Ing. Ondřej Kulla, Ph.D.

Ověřovatel: Ing. Tadeusz Czapla

Originál: Zápis – schůze výboru spolku 1-24 – 11.01.2024

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *