Zápis z výroční Členské schůze (Tříkrálového večera) ze dne 6. 1. 2018

„Za rozvoj Konské“ Zápis z výroční Členské schůze (Tříkrálového večera) ze dne 6. 1. 2018 zkrácená verze (bez příloh)   Účast:  schůze se zúčastnili všichni členové Výboru spolku ve složení: předseda Ing. Tadeusz Czapla, místopředsedkyně Denisa Mlčochová a Bc. Dominika Konderlová, zapisovatel Ing. Stanislav Mlčoch, Mgr. David Konderla, Ing. Richard Sobel, Helena Kullová a Jana […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 9.12.2017

„Za rozvoj Konské“ Zápis schůze výboru ze dne 9.12.2017 Schůze se zúčastnili:  Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Dominika Konderlová, David Konderla, Richard Sobel, Taťána Sobelová, Helena Kullová Shrnutí  schůze výboru v bodech: Vyúčtování akcí za rok 2017 – celková finanční bilance pořádaných akcí byla kladná. (Minimální ztrátu ze zájezdu a fotbalového turnaje převýšil zisk […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 20.8.2017

„Za rozvoj Konské“ Zápis schůze výboru ze dne 20.8.2017 Schůze se zúčastnili:       Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Dominika Konderlová, Richard Sobel, Jana Šmatlavová, Taťána Sobelová, Helena Kullová Shrnutí  schůze výboru v bodech: Fakturační adresa – Konská 22 je zrušena – faktury budou zasílány na adresu toho, kdo bude danou věc vyřizovat Vyučtování […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 2.7.2017

Zápis schůze výboru ze dne 14.5.2017 Schůze se zůčastnili: Denisa Mlčochová, Tadeusz Czapla, Richard Sobel, Jana Šmatlavová, Taťána Sobelová Shrnutí  schůze výboru v bodech: Výlet vodní elektrárna a papírny Velké Losiny – faktura za autobus stale neposlána, proto vyučtování proběhne na příští schůzi – fotky ze zájezdu – bude kontaktována p.Zuzana Kulová Založení g-mailu spolku […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 14.5.2017

Zápis schůze výboru ze dne 14.5.2017 Schůze se zůčastnili: Denisa Mlčochová, Tadeusz Czapla, Jana Šmatlavová, David Konderla, Helena Kullová Shrnutí  schůze výboru v bodech:        1. Projednání výletu elektrárny a papíren ve Velkých Losinách Jednohlasně schváleno 1000 Kč na nákup cen, které slouží jako výherní předměty pro kvíz, jež se odehraje v autobuse. […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 12.3.2017

              „Za rozvoj Konské“ Zápis schůze výboru ze dne 12.3.2017 Schůze se zůčastnili: Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Richard Sobel, Jana Šmatlavová, Dominika Konderlová, David Konderla, Helena Kullová Shrnutí  schůze výboru v bodech: Informovanost členů sdružení Na úvod schůze byla zmíněna práce na internetových stránkách v souvislosti s vytvořením nové kategorie pro historii zápisů […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 29.1.2017

               „Za rozvoj Konské“ Zápis členské schůze ze dne 14.1.2017 Schůze se zúčastnili: Denisa Mlčochová, Tadeusz Czapla, David Konderla, Richard Sobel, Dominika Konderlová, Helena Kullová, Jana Šmatlavová, Jana Gelnarová Shrnutí členské schůze v bodech:        1)  Výšlap na Lysou horu Dne 28.1.2017 se uskutečnil výšlap na Lysou horu, kterého se zúčastnilo 23 lidí. – jízdné […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 14.1.2017

              „Za rozvoj Konské“ Zápis členské schůze ze dne 14.1.2017   Shrnutí členské schůze v bodech: Zhodnocení činnosti spolku za rok 2016 Na úvod schůze byli členové seznámení s hospodařením spolku a finančním zhodnocením pořádaných akcí za uplynulé 2 roky. Součástí zhodnocení byla i úspěšnost tradičně pořádaných sportovních turnajů, kde byl vyzdvihnut turnaj v malé […]

Continue Reading