Zápis Schůze Spolku ,,Za Rozvoj Konské“: 4.1.2020

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze spolku „Za rozvoj Konské“

 • Tříkrálová schůze spolku Za rozvoj Konské v roce 2020
 • Datum: 04.01.2020
 • Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
 • Autor: Taťána Sobelová Kokotková
 • Účast (všichni členové přítomni): Tadeusz Czapla, David Konderla, Lukáš Kulla, Helena Kullová, Pavlína Skupieňová, Jana Šmatlavová, Taťána Sobelová Kokotková.

Program jednání, témata a usnesení:

 • Úvodní slovo

Uvítání dosavadním předsedou Tadeuszem Czaplou, seznámení s programem schůze.

 • Jednohubky

V první části byla zvolená nezávislá komise k hodnocení soutěže v jednohubkách: paní Marta Bezecná, pan Hudzieczek, paní Helena Kullová. Soutěže se zúčastnilo 6 osob. Komise v průběhu večera ochutnala všechny jednohubky a po proslovu a diskusi ohledně činnosti spolku za rok 2019 a budoucnosti 2020 vyhlásila 3 vítěze – paní Pavlínu Skupieňovou, Alenu Szymikovou a Janu Gelnarovou. Vítězové byli obdarování lahví vína.

 • Souhrn činnosti spolku Za rozvoj Konské za rok 2019

 1. Na první schůzi, která se konala 12.01.2019 byl zvolen nový Výbor spolku Za rozvoj Konské. Novými členy Výboru se stali: Ing. Tadeusz Czapla (předseda + jednatel), Bc. Lukáš Kulla (místopředseda + IT), Mgr. David Konderla (místopředseda + právní dozor), Mgr. et Mgr. Taťána Sobelová Kokotková (pokladní + zapisovatelka), Pavlína Skupieňová (správa klubovny + propagace), Jana Šmatlavová (správa klubovny), Helena Kullová (správa klubovny) – viz příloha 1.
 2. Zimní výlet na Skřičné – první společná akce spolku Za rozvoj Konské se konala 16.02.2019 a zúčastnilo se jí na 15 lidí. Jednalo se o spontánní akci bez finanční zátěže na pokladnu spolku.
 3. Turnaj ve stolním tenise – druhá akce konající se 16.3.2019 byla sportovního charakteru. Konaly se 4 turnaje – hlavní turnaj jednotlivců (15 hráčů), turnaj žen (6 zúčastněných), turnaj smíšených dvojic (11 přihlášených dvojic) a turnaj ve čtyřhře (16 týmů). Hlavního turnaje jednotlivců se zúčastnilo oproti loňskému roku méně hráčů, na popularitě získávají turnaje dvojic. Herní systém byl upraven na malé sety do 11 bodů, což zkrátilo všechny turnaje na potřebnou dobu a poskytlo i dost prostoru pro hru mimo soutěžní dění. Turnaj proběhl v duchu fair play a bez žádných komplikací. Finančně byl turnaj ziskový – cca 5.500,00 Kč (viz příloha 2).
 4. Jarní zájezd na Slovensko – pltě na Váhu a hrad Strečno. Jarní výlet se konal 11.05.2019 za slunečného počasí. Výletu se účastnilo na 45 dospělých a 5 dětí. Spolek Za rozvoj Konské výlet dotoval ze své pokladny padesáti korunami (viz příloha 2).
 5. Vaječina – další společnou akcií bylo společenské sousedské posezení dne 15.06.2019. Spolek Za rozvoj Konské na akci finančně nepřispěl, ale poskytl sousedům zázemí klubovny.
 6. Plánovaný výlet do Mionší v období letních měsíců se bohužel z důvodů dovolených neuskutečnil, proto byla tato myšlenka výletu přesunuta na další rok.
 7. Dožínky 2019 – spolek za Rozvoj Konské se jako takový společenské události konající se na Osuvkách 24.08.2019 neúčastnil. Pouze přispěl drobnými (viz příloha 2), které mu byly vráceny. Oficiálními pořadateli byli hasiči z Kojkovic a jednalo se velice úspěšnou akci, kde lidé vypomáhali individuálně.
 8. Turnaj v malé kopané – 14. ročník fotbalového turnaje se konal roku 2019 až 19.10. Přes komplikace při plánování sedmé akce spolku se nakonec událost povedla uskutečnit. Ovšem za velké pomoci pana Milana Niemce, který společně s účastníky fotbalu připravil hřiště a zázemí. Fotbalu se zúčastnilo 8 týmu, vítězem putovního poháru se stal klub FC Konské. Finančně spolek na akci vydělal cca 3.500,00 Kč (viz příloha 2).
 9. Plánovaná přednáška na podzim se nakonec z důvodu nesehnání přednášejícího nekonala.
 10. Viliovka 2019 – deváté akce konající se 07.12.2019 v prostorách klubovny se zúčastnilo 15-20 osob. Vánoční večírek měl charakter příjemného sousedského posezení, kdy pan Hudzieczek z Osadního výboru donesl občerstvení v podobě kýty a spolek Za rozvoj Konské obstaral pití.
 11. Vánoční volejbalový turnaj – Poslední akcí roku 2019 byl již pomalu stávající se tradiční vánoční volejbalový turnaj, který se konal 27.12.2019 v tělocvičně školy, kdy spolek Za rozvoj Konské poskytl hráčům zázemí v klubovně. Turnaje se zúčastnily 4 týmy, které hrály skoro 7 hodin. Turnaj byl završený následným posezením v klubovně.
 • Zhodnocení finanční správy spolku Za rozvoj Konské

Spolek Za rozvoj Konské byl oproti roku 2018 ve ztrátě cca 10.000,00 Kč, kterou zapříčilo nezískání grantů a nákup nového sportovního náčiní a reprobeden do klubovny. Pořádané velké akce byly mírně ziskové, ty menší akce byly dotované spolkem (více viz příloha Finanční správa spolku Za rozvoj Konské 2019). Klubovna byla pronajatá na cca 30 akcí, díky kterým byl zisk spolu cca 12.000,00 Kč. Ke dni 31.12.2019 se v pokladně nacházelo 9.980,00 Kč v drobných penězích a na bankovních účtech 28.656,29 Kč à dohromady spolek Za rozvoj Konské disponoval k poslednímu dni v měsíci 38.636,29 Kč (viz příloha 2).

 

 • Plán práce rok 2020 spolku Za rozvoj Konské + diskuse

Spolek Za rozvoj Konské má nadále v plánu podporovat nejen sportovní aktivity, ale i kulturní. Pro rok 2020 bude pronajímat prostory klubovny nejen na soukromé akce, ale i např. na pondělní cvičení žen v pilates. Spolek je připraven podporovat i další sportovní a kulturní aktivity, které budou navrženy v průběhu roku 2020.

Prostor, resp. pozemek, před klubovnou se v současnosti nachází v řešením s odborem životního prostředí a zároveň se s Radou Města projednává pronájem sklepních prostor pod klubovnou. Ohledně provozu klubovny se musí v roce 2020 nechat zřídit vlastní popelnici.

V roce 2020 má spolek Za rozvoj v Konské v plánu opravit také prostory klubovny – výměna dveří (p. Roman Šturc), lina (pí. Pavlína Skupieňová), elektřina (p. Roman Cmiel), vymalování (p. Zdeněk Skupieň) apod. Termín sousedské výpomoci byl stanoven na 21.03.2020 a jednotlivé zodpovědné osoby byly definovány a odsouhlaseny v rámci diskuse během Tříkrálové schůze 04.01.2020.

O granty na podporu spolku Za rozvoj Konské, které se musí podat v období mezi 20.01.-31.01.2020 se postará pan David Konderla.

Jednohlasně byl odsouhlasen nákup nového pingpongového stolu během Tříkrálové schůze 04.01.2020. Stůl bude využíván nejen během pravidelném turnaji stolního tenisu, ale bude k dispozici i osobám v Konské pro podporu tělesné činnosti.

 

 • Termíny akcí spolu Za rozvoj Konské během roku 2020 + diskuse

Diskusí byly navrženy níže uvedené termíny a lokality výletů a akcí:

 • 02.2020 – pěší zimní výlet na Čantorii z Konské
 • 02.2020 – pingpongový turnaj
 • 03.2020 – brigáda
 • Květen (09.05.2020 nebo 16.05.2020) – jarní výlet – bylo řečeno několik návrhů, které budou v průběhu roku definovány: Bojnice (zámek + zoo), lesní železnice na Oravě, vojenské pevnosti v Darkovičkách + zámek Raduň, červený a bílý zámek Hradec nad Moravicí, Frýdecký zámek + exkurze v Marlence, exkurze v Hyundai, exkurze v pivovaru v Nošovicích
 • 06.2020 – sousedské posezení – vaječina
 • Léto 2020 – výlet do Mionší
 • Srpen 2020 – dožínky na Osůvkách (uvidí se dle pořadatelů, zda se akce vůbec bude konat)
 • Podzim 2020 – fotbalový turnaj
 • Prosinec 2020 – vánoční večírek
 • Prosinec 2020 – vánoční volejbalový turnaj

 

 • Rozloučení a poděkování účastníkům Tříkrálového večera a členům Výboru za působení a činnosti a výpomoc v různých akcích spolku. Popřání hezkého večera a volná zábava.
 • Schůze se zúčastnilo 29 lidí a celkem se vybralo na členských příspěvcích 1.820,00Kč (oba originály jsou k nahlédnutí u pokladní a zapisovatelky Taťány S. Kokotkové.

 

Úkoly a témata k dalšímu projednání výboru spolku Za rozvoj Konské:

Viz bod č. 5: Plán práce rok 2020 spolku Za rozvoj Konské

Přílohy:

 • Detail Výboru spolku Za rozvoj Konské.
 • Finanční správa spolku Za rozvoj Konské 2019

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *