Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 17.3.2019

Zápisy ze schůzí
· Zápis ze 2. schůze výboru spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2019

         ·     Datum: 17.3.2019
         ·     Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
         ·     Autor: Tadeusz Czapla
         ·     Schvalovatel zápisu: Taťána Sobelová Kokotková (9.4.2019) · Účast:

 • přítomni: Lukáš Kulla, David Konderla, Jana Šmatlavová, Helena Kullová, Pavlína Skupieňová, Tadeusz Czapla
 • nepřítomni: Taťána Sobelová Kokotková

Program jednání, témata a usnesení:

1) Shrnutí turnaje ve stolním tenise

 • Po sportovní stránce – konaly se 4 turnaje – hlavní turnaj jednotlivců (15 hráčů), turnaj žen (6 zúčastněných), turnaj smíšených dvojic (11 přihlášených dvojic) a turnaj ve čtyřhře (16 týmů). Hlavního turnaje jednotlivců se zúčastnilo oproti loňskému roku opět o něco méně hráčů, na popularitě získávají turnaje dvojic. Herní systém byl upraven na malé sety do 11 bodů, což zkrátilo všechny turnaje na potřebnou dobu a poskytlo i dost prostoru pro hru mimo soutěžní dění. Turnaj proběhl v duchu fair play a bez žádných komplikací. O průběh turnaje po sportovní stránce se starali Lukáš Kulla a Ondřej Kulla a na hladkém průběhu turnaje mají velkou zásluhu a velké díky.
 • Po stránce organizační – smlouva se školou a pronájem samotný proběhl podle plánu. Pronajatý čas postačil k uskutečnění celého turnaje bez protahování. Přípravy před turnajem a nachystání sportoviště i bufetu se zúčastnilo málo lidí, pro příští ročník je potřeba domluvit víc lidí. Po sportovní stránce nebyly vzneseny žádné výtky. Bufet s jídlem perfektně byl zajištěn po stránce nabídky i po stránce personální. Obrovský úspěch sklidila zelňačka a zákusky. Velký dík za přípravu a zajištění bufetu patří Pavlíně Skupieňové, Heleně Kullové a Janě Šmatlavové a všem ženám, které darovaly koláče a zákusky. Stánek s pitím a jiným občerstvením měl dostatečný sortiment, ale slabší personální zajištění, zde je potřeba do příštího roku velké zlepšení v komunikaci a angažování více osob.
 • Fotodokumentaci zajistil pan Marek Suchý, rovněž mnohokrát děkujeme, fotogalerie je dostupná na webu spolku.
 • Po stránce finanční – rekordní zisk za posledních pár let, především díky možnosti vrácení nespotřebovaného zboží z bufetu alko a nealko. Podrobná finanční bilance je přílohou zápisu.
 • Celkově lze akci považovat za velmi úspěšnou.

2) Koupě stolu pro stolní tenis od pana Mazura

 • Poslední dva ročníky turnaje byly hrány na čtyřech stolech současně, jeden ze stolů byl půjčován od pana Jana Mazura. Ten se rozhodl těsně před turnajem stůl prodat. Naštěstí s prodejem počkal a poskytl nám jej ještě letos pro naše potřeby. Nabízela se otázka, zda od pana Mazura stůl nekoupit. Cena byla panem Mazurem stanovena na 2.000,00 Kč.
 • Členové výboru se dohodli, že stanovená cena je vzhledem k opotřebení stolu pana Mazura a ceně nového stolu vysoká a koupi zamítli (hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1).
 • Pokud se nepodaří na příští rok zajistit vypůjčení stolu, přichází v úvahu koupě zcela nového stolu z prostředků spolku.

3) Bankovní účet spolku – změny

 • V období mezi schůzemi výboru řešil předseda Tadeusz Czapa změny v bankovním účtu. Stávající účet u Era Poštovní Spořitelny byl vyhodnocen jako nevyhovující po stránce praktičnosti i nákladovosti a všichni členové po telefonickém obeznámení se situací souhlasili se změnou.
 • Bude založen nový účet spolku u Unicredit Bank s výhodnými podmínkami, platební kartou a internetovým bankovnictvím zdarma. Zde budou převedeny finanční prostředky ze starého účtu a starý účet bude zrušen.
 • Potvrzení provedení všech úkonů proběhne na další schůzi výboru spolku.

4) Dodatek k nájemní smlouvě klubovny – rozšíření o prostory před klubovnou.

 • Předseda Tadeusz Czapla seznámil členy výboru s průběhem jednání ve věci rozšíření nájemní smlouvy o prostory před klubovnou, s cílem jejich zkrášlení a využívání pro akce spolku. V této věci proběhla schůzka s ředitelkou místní základní školy. Výsledkem je ústní dohoda, že Základní škola jako provozovatel zařízení v majetku Města Třince souhlasí s rozšířením smlouvy, ale nemá kompetenci k podpisu dodatku. Dodatek je nutné řešit s odborem správy majetku Města Třince.
 • Užitečnou informací ze schůzky je skutečnost, že údržba prostor kolem školy, tedy i před klubovnou, bude nově v kompetenci odboru Životního prostředí. Nabízela se otázka, zda možnost zkrášlení prostor před klubovnou výsadbou keřů a jiných rostlin neřešit přímo s odborem životního prostředí Města Třince bez nutnosti sepisování dodatku.
 • Závěrem je další postup: schůzka s odborem životního prostředí pro projednání eventuální výsadby. V případě zamítavého postoje dořešení rozšíření nájemní smlouvy o prostory před klubovnou dodatkem ke smlouvě s odborem správy majetku města Třince.

5) Pronájmy tělocvičny místní základní školy pro sportovní aktivity spolku a soukromé pronájmy

– Výbor byl seznámen se systémem dlouhodobého pronájmu tělocvičny a skutečnými okolnostmi ohledně poskytování prostor, vyzvedávání a vrácení klíčů dle sepsané nájemní smlouvy. Cílem bylo zamyslet se, jak by se dalo systém pronájmu zlepši a zjednodušit. Následně se závěry seznámit provozovatele – ZŠ Míru a majitele – Město Třinec. Toto téma bude předmětem dalších jednání.

6) Jarní zájezd spolku Za rozvoj Konské dne 11.5. 2019

 • Cílovou destinací bude Strečno a okolí, hlavním bodem programu bude plavba na pltích.
 • David Konderla vytvoří urychleně událost na facebooku a připraví propagaci na webu.
 • Do příští schůze pak budou připraveny časový harmonogram a plakát pro vyvěšení na nástěnkách a obvyklých místech.
 • Evidenci účastníků povedou David Konderla a Jana Šmatlavová. Společně rovněž připraví alternativní plán pro případ špatného počasí.

7) Koupě ozvučení do klubovny

 • Lukáš Kulla prezentoval výboru 2 typy ozvučení za konkrétní ceny. Na výběr byla levnější, mobilní varianta a dražší soustava, která by byla na stálo instalována v klubovně.
 • Členové výboru jednohlasně zvolili variantu stálého ozvučení a zároveň navýšili rozpočet na koupi z plánovaných 5.000,00 Kč na 7.000,00 Kč. Koupi repro soustavy a předání dokladů pokladní zajistí Lukáš Kulla.

8) Pokladní záležitosti

– Výbor přijal na vědomí skutečnost, že příspěvek na koupi sportovního vybavení ve výši 2.000,00 Kč byl již vyčerpán à vybavení bylo zakoupeno a je již používáno. Doklad o koupi byl předán pokladní.

9) Brigáda v klubovně

– Po dlouhé diskuzi na toto téma bylo rozhodnuto, že brigáda proběhne na přelomu léta a podzimu. Do červnové akce „vaječina“ bude připraven seznam prací, které bude potřeba udělat, zároveň se členové výboru pokusí předjednat provedení prací u ostatních členů spolku, našich sousedů a spoluobčanů v Konské.

10) Termín příští schůze

        –   Termín další schůze se bude konat dne 21.4.2019 v 16:00 v klubovně spolku.
Úkoly a témata k dalšímu projednání výboru spolku Za rozvoj Konské:

 1. Dořešení smlouvy pronájmu prostoru klubovny – rozšíření i na prostor před klubovnou.
 2. Brigáda na výměnu dveří a vymalování klubovny.

Přílohy:
1) Seznam nakoupených věcí a prodejní ceny (za účelem archivace). 2) Vyúčtování akce „Turnaj ve stolním tenise“ konané 16.3.2019.

Příloha 1 – seznam nakoupených věcí a prodejní ceny (za účelem archivace) zelňačka
– 9 litrů,
+ 3 chleby a 20ks rohlíků,

 • cena za 1 porci: 30,00 Kč;

1,5 kg tlačenky, 1,5 kg sekané na chlebíčky

 • cena za 1 porci: 15,00 Kč;

6 druhů zákusků / koláčů,

 • cena za 1 porci: 10,00 nebo 15,00 Kč (dle druhu);

čaj – cena za šálek 10,00 Kč; káva – cena za šálek 15,00 Kč;
pivo Radegast 12° – cena za 0,5l – 27,00 Kč,

 • vypito 2x 30 litrový sud a 2x 15 litrový sud;

alkohol

 • cena panáku – malý panák10,00 Kč / velký panák 20,00 Kč
 • vypito 14 lahví rumu Republica 0,7 litru, 1x Zytnia vodka 0,5 litru a 1x Borovička Koniferum;

pochutiny – 5 ks tyčinek,

 • 5 ks tatranky.

Příloha 2 – Vyúčtování akce „Turnaj ve stolním tenise“ konané 16.3.2019.

Turnaj ve stolním tenise 16.3.2019  
             
Číslo listu Datum Typ dokladu Text Příjem Výdej Zůstatek
1. 17.3.2019 VPD nákup – alko, nealko, pochutiny   8 178,00  
2. 16.3.2019 PPD stánek – káva, čaj, jídlo, zákusky 2 100,00    
2. 16.3.2019 PPD stánek – alko, nealko, pochutiny 12 889,00    
3. 16.3.2019 PPD startovné na turnajích 3 350,00    
4. 17.3.2019 VPD nákup – chleba, rohlíky, hořčice   139,00  
4. 17.3.2019 VPD nákup – tácky, alkohol, papír   119,00  
5. 17.3.2019 VPD nákup – sekaná   253,00  
5. 15.3.2019 nákup cen pro vítěze – sekt   330,00  
5. 15.3.2019 nákup cen pro vítěze – Sportisimo   1 276,00  
6. 17.3.2019 VPD ceny pro vítěze – medaile   610,00  
7. 17.3.2019 VPD nákup – tlačenka   224,00  
7. 17.3.2019 VPD nákup – uzené žebrové pásky   186,00  
8. 17.3.2019 VPD pronájem těloctvičny   1 500,00  
             
             
Celkem 18 339,00 12 815,00 5 524,00
             
             
        Zisk 5 524,00

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *