Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské 7.11.2023

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze spolku „Za rozvoj Konské“

 • Datum: 07.11.2023
 • Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
 • Autor: Taťána Sobelová Kokotková
 • Účast: přítomni: Tadeusz Czapla, Pavlína Skupieňová, Lukáš Kulla, Helena Kullová, Taťána Sobelová Kokotková, David Konderla (on-line), Jana Šmatlavová.

Program jednání, témata a usnesení:

 • Úvodní slovo

Přivítání předsedou Tadeuszem Czaplou. Zahájení schůze minutou ticha na počest zesnulého předsedy místního SRPŠ a člena ČČK Osůvky pana Radka Ciencialy. Předseda připomněl fungování nového kódování a odkódování klubovny.

 • Vyúčtování fotbalu 2023

Účast na fotbalovém turnaji byla ucházející. Přes deštivé počasí se turnaje zúčastnilo 5 fotbalových týmů. Investice do turnaje byly nemalé: 2.890,00 Kč stály ceny, nakoupilo se za 14.790,00 Kč občerstvení, pronájem mobilní toalety 3.025,00 Kč, za startovné se vybralo 5.000,00. Celkový zisk činil cca 700 korun českých.

Detail viz Příloha 1.

 • Podepsaná smlouva na tělocvičnu

Dnes byla podepsaná smlouva na pronájem tělocvičny místní základní školy, aby se mohly uskutečnit kondiční a volejbalové tréninky. Čip od tělocvičny byl dnes převzatý osobně panem předsedou Tadeuszem Czaplou. Cena pronájmu tělocvičny činí 170 Kč/h. O průběhu volejbalových tréninků se bude starat pan Lukáš Kulla, kondiční tréninky zastřeší pan Jakub Nieslanik, který bude fungovat organizačně i jako trenér.

Úkol: Lukáš Kulla – propagace volejbalových tréninku na facebooku. Tadeusz Czapla – článek o sportovních aktualitách na webu Spolku.

 • Finance

Předseda spolku Tadeusz Czapla obdržel novou bankovní kartu, kde se objevil problém s PINem. Tato situace je v současnosti řešena. Na bankovní účtu se aktuálně nachází cca 11.000 Kč, v hotovostní pokladně cca 5.000 Kč.

 • Poskytování klubovny

Aktuálně má Spolek Za rozvoj Konské klubovnu v pronájmu od města Třince za 1Kč ročně. Spolek v současnosti řeší možnost zpřístupnění klubovny pro soukromé akce členů našeho spolku v rámci krátkodobé zápůjčky – právní řešení a podklady připravuje David Konderla.

 

Zpřístupnění klubovny pro aktivity jiných spolků působících v naší městské části, jako např.: focení dětí místní školy a školky, zázemí pro školní akci rozsvěcování vánočního stromečku, mikulášská besídka apod. jsou v souladu s činností našeho spolku, a poskytnutí klubovny je v tomto případě možné bez omezení. Poskytnutí klubovny pro potřeby spolků a organizací naší městské části řeší zájemci přímo se správkyněmi klubovny.

Využití naší klubovny nad tento rámec je potřeba řešit individuálně s předsedou spolku panem Tadeuszem Czaplou.

O možnosti poskytování klubovny v rámci zápůjčky členové výboru Spolku hlasovali následovně:

Hlasování o možnosti zpřístupnění klubovny v rámci zápůjčky:

 • hlasů pro: 6,
 • zdržel se hlasování: 1.

 

Úkol: David Konderla – Smlouva o krátkodobé zápůjčce nebytových prostor vč. paušálního provozního nákladu (voda, plyn, elektřina, úklid…)

 • Rozsvícení vánočního stromečku 2023

Spolek se bude snažit o zachování této oblíbené rodinné akce. Je třeba však počkat na stanovisko místního SRPŠ, do jaké míry má zájem tuto akci spolupořádat. Předběžně se jedná o datu vánoční akce – a to 15.12.2023.

 • Tříkrálový večer

Spolek rozhodl o vyhlášení data tradičního Tříkrálového večera, a to 06.01.2024 v 17:00 v místní Klubovně. Tříkrálový večer bude volební, bude se opět soutěžit v jednohubkách.

 • Shrnutí, rozloučení a proplacení účtů

V Konské dne 07.11.2023

Zápis vypracovala: Mgr. et Mgr. Taťána Sobelová Kokotková

Zápis schválil: Ing. Tadeusz Czapla

 • Přílohy

Příloha 1 – vyúčtování fotbalového turnaje konaného dne 23.09.2023

 

Originál: Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské 07.11.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *