Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 23.11.2021

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze spolku „Za rozvoj Konské“

 • Datum: 23.11.2021
 • Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec
 • Autor: Taťána Sobelová Kokotková
 • Účast: přítomni: Tadeusz Czapla, David Konderla (on-line), Lukáš Kulla, Pavlína Skupieňová, Helena Kullová, Taťána Sobelová Kokotková

nepřitomni: Jana Šmatlavová

 

Program jednání, témata a usnesení:

 • Úvodní slovo

Uvítání předsedou Tadeuszem Czaplou a zahájení diskuse o průběhu v době kovidové a činnosti spolku v době kovidové.

 • Finance

Jednání ohledně získaných financí, tj. získání grantu Magistrátu Města Třince v hodnotě 13.000,00 Kč a příjem z pronájmu klubovny na cvičení.

 • Jednání o vánoční akci Rozsvícení vánočního stromu konaném SRPŠ

Radek Cienciala, předseda SRPŠ, vymyslel konání akce Rozsvícení vánočního stromu u školy v Konské č.p. 48. Jedná se o setkání ve vnějších prostorách před klubovnou s malým pohoštěním a programem pro děti, kdy každé dítě může donést vánoční ozdobu na stromeček, za což obdrží odměnou dárkový balíček.

Uvažuje se o rozšíření této hezké akce i pro PZKO, Osadní výbor a spolek Za rozvoj Konské.

Debata: Čím může přispět spolek Za rozvoj Konské – občerstvení, zázemí, příspěvek na dárkové balíčky pro děti a vánoční stromek, vč. jeho zasazení do země. Všechny návrhy byly schváleny jednohlasně.

 • Tradiční zimní výlet

Zimní výlet by se mohl uskutečnit mezi svátky vánočními a novoročními. Jako předtermín byl vybrán 29.12.2021. Jednalo by se o výšlap na Javorový vrch, kde byl nově postaven betonový česko-polský monument.

JAVOROVÝ / Na Javorovém (1032 m n. m.) byl vztyčen objekt připomínající 100. výročí založení polského turisticko-sportovního spolku „Beskid Śląski“. Pomník se skládá ze dvou žulových částí: obelisku, na němž je vyryt nápis ve dvou jazycích s názvem vrcholu a jeho výškou, a nápisu: „1922-2022 PTTS BESKID ŚLĄSKI“ a lavičky ve tvaru vlny s vyrytými dvojjazyčnými názvy vybraných okolních horských vrcholů. Autory památníku jsou: Karol Cieślar a Martin Kuchař, který realizoval také sloup před Muzeem Těšínska.“[1]

Organizátory byli ustanovení Lukáš Kulla a David Konderla. Plakát k této akci vytvoří předseda spolku Za rozvoj Konské Tadeusz Czapla.

 • Sportovní akce pořádané spolkem Za rozvoj Konské

Dále se jednalo o konání tradičního pingpongového či volejbalového turnaje v tělocvičně školy. Ten by se konal na jaře 2022. Musí se však nejprve zjistit a osvětlit podmínky pronájmu školních prostor, tělocvičny, na Magistrátu Města Třince.

 • Tříkrálová schůze 2022

Nastávající volby do výboru spolku Za rozvoj Konské se budou konat tradičně během Tříkrálové schůze. Ta se proběhne v pátek 7.1.2022 v 18:00 v klubovně spolku, případně v sobotu 15.1.2022. Členové výboru spolku již jeden rok přesluhují, jelikož byla jejich funkce kvůli nouzovému stavu ČR na začátku roku 2021 automaticky prodloužena.

 • Energie klubovny

Spolkem Za rozvoj Konské byl zakoupen nový kotel na vytápění prostorů klubovny. Je třeba zdůrazňovat a kontrolovat po jednotlivých akcích zavírání oken a dveří, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla.

Z toho důvodu se zároveň navýší cena pronájmu od roku 2022. Dosavadní ceny pronájmu jsou 300,00 Kč pro členy klubovny, 500,00 Kč pro osoby cizí. Za rok 2020 činily energie, tj. plyn, el. energie a voda, 5.846,49 Kč (1kW / 6Kč).

 • Poděkování a závěr

Výbor spolku Za rozvoj Konské poděkoval v nepřítomnosti Mirkovi Kullovi za jeho sponzorský dar, kdy ve spolupráci s Romanem Cmielem opravil kuchyňskou linku v klubovně. Tohoto velkorysého gesta si velice vážíme.

Zároveň výbor poděkoval Pavle Skupieňové za aktivní starost o chod a zásobování klubovny. Účty jí budou samozřejmě proplaceny.

[1] CS Zwrot: Pomník na Javorovém již stojí. Pramenné dílo (online), dostupné na: https://cs.zwrot.cz/2021/11/pomnik-na-javorovem-jiz-stoji/ (platné ke dni 23.11.2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *