Souhrn činnosti Spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2022

News Uncategorized

Další rok je za námi a ku příležitosti výroční Členské schůze našeho spolku Za rozvoj Konské je třeba se ještě jednou ohlédnout zpět a pokusit se uplynulý rok bilancovat. 

 

Začátek loňského roku se nesl v duchu stále přetrvávající pandemie Covid-19, která pro mnohé představovala nejen vážné zdravotní nebezpečí, ale také nepředstavitelnou ránu do osobních svobod. Společnost jako takovou rozdělila na dva tábory a přinesla dle mého soudu úpadek společenského života, ze kterého jsme se doposud nevzpamatovali. Lidé se naučili žít v izolaci, provozovat individuální koníčky a aktivity tak abychom se z preventivních důvodů vůbec nemuseli stýkat. Kontakt reálný, ať už na pracovišti nebo ve volném čase, nahradil kontakt virtuální. 

 

Postupně se však epidemická situace začala zlepšovat, a na začátku února jsme mohli po delší nucené pauze svolat Členskou schůzi našeho spolku, která se uskutečnila 5. února 2022, za účasti spíše jen stálých členů našeho Spolku. Velice důležitá schůze měla za úkol obnovit oficiální funkční období z důvodu pandemie přesluhujícího výboru, odsouhlasit nutné změny stanov dle požadavků legislativních změn a připravit plán práce na rok 2022, do kterého všichni vstupovali s nadějí, že pandemická muka doznívají, a po delší době nás čeká “normální rok”.

 

Jak jsme se mýlili. Přišel 24. únor 2022 a na Evropský kontinent se vrátila válka. Speciální operace, která měla trvat několik dní spustila lavinu přímých i nepřímých důsledků, které pociťujeme dodnes a ještě nějakou dobu pociťovat budeme. Válka vyhnala ze svých domovů a přinesla utrpení milionům lidí. Strhla však i obrovskou vlnu podpory a solidarity vůči napadenému státu a především vůči jeho obyčejnému lidu. Nikdo ze staronových členů výboru našeho spolku netušil, že jednou z prvních záležitostí, které budeme řešit na začátku nového dvouletého funkčního období bude podnět z řad občanů Konské a Osůvek na ubytování v naši klubovně vojenských uprchlíků z Ukrajiny. Výbor spolku v této věci na začátku března přijal zamítavé stanovisko. Ne že bychom snad nechtěli pomoci, ale naše klubovna nemá dostatečné hygienické zázemí pro ubytování a možnosti stravování v blízkém okolí je rovněž problematické. Rozhodli jsme se, že budeme připraveni podniknout potřebné kroky k uzpůsobení klubovny pro ubytování uprchlíků pouze v případě, že se situace zhorší natolik, že nic lepšího k dispozici nebude. To se i s ohledem na prchající ženy s dětmi, které tvoří drtivou většinu prchajících lidí, naštěstí nestalo.

 

Plán práce, který byl vytvořen na členské schůzi předpokládal uspořádání tradičního turnaje ve stolním tenise, pro který bylo vybráno datum 26.března 2022. Když už dokonce bylo opět možné pronajmout tělocvičnu místní základní školy, nic nestálo v cestě dalšímu povedenému ročníku Pingpongového turnaje.(Pozn.: první dva měsíce z důvodů pandemie nebylo možné pronajmout tělocvičnu pro nedělní volejbal). Mezi hráči se turnaj tradičně těší stálému zájmu, jen návštěvnost ze strany nehrajících sousedů a spoluobčanů by mohla být větší. Nehledě na skutečnost, že vždy je možné zahrát si i mimo turnajové zápolení, jen tak pro radost. Tak třeba letos?

 

Konec jara, popřípadě začátek léta je obdobím, ve kterém se snažíme uspořádat výlet nebo zájezd turisticko vzdělávacího charakteru. V minulosti jsme navštívili různá místa v blízkém i vzdálenějším okolí, a většinou jsme byli schopni naplnit účastník celý autobus. Po prvních zkušenostech s nižší účastí na událostech pořádaných po Covidové pandemii jsme se letos rozhodli pro opatrnější plán. V zápisu o přípravě výletu stojí: Tradiční jarní výlet se bude konat v sobotu dne 21.05.2022 na Šance (u Mostů u Jablunkova) a popřípadě na megoňky na slovenské straně. Výlet bude obsahovat kulturní i turistickou část. Kdo bude chtít může odtud vyrazit na okolní chaty Tetřev, Severku, Skalku a zpátky do Mostu u Jablunkova na vlak. O organizaci, harmonogram, program a vědomostní kvíz se postará pořadatel zájezdu David Konderla. Trasa je vhodná i pro ne-sportovce, avšak kočárky se nedoporučují. Cca 8:20 jede vlak z Konské do Mostu u Jablunkova, odkud odjíždí autobus rovnou na Šance. Výlet se bude konat pouze v případě dobrého počasí. Termín je však vybrán na Moniku, tzn. Bude krásně. A jak se naplánovalo, tak bylo. Edukativní část zajistil výklad průvodce v turistickém informačním centru v bezprostřední blízkosti obnovené pevnosti Šance o historii, využití a důležitosti tohoto místa. Následovala procházka po opevnění a turistická část dle připraveného plánu. Někdy vůbec není potřeba pro zajímavosti jezdit na druhý konec světa.

 

Chronologicky další akcí v našem každoročním programu bylo Sousedské posezení – Vaječina, která se uskutečnila 10. června a jako každým rokem byla možností setkání, poklábosení a analýze dění nejen v naší městské části, ale především světových událostí, kterých rok 2022 vůbec nepřinesl málo. Následující období letních dovolených, je v posledních letech rovněž obdobím přestávky v činnosti i našeho spolku. Velkou událostí v naší městské části byly v tomto období Dožínky. Přesto, že náš Spolek nebyl oficiálně osloven s nabídkou na spolupráci při pořádání této akce, mnoho z našich členů je svou prací či darem nezištně podpořilo, a drtivá většina je využila k setkání a zábavě.

 

Se začátkem nového školního roku se zdálo, že Covidovým restrikcím nadobro odzvonilo a tak jsme začali řešit sportovně-společenský závěr roku, opět dle předpokládaného harmonogramu. V Den české státnosti, letos ve středu 28.9.jsme uspořádali po dvouleté přestávce opět další ročník turnaje v malé kopané, kterého se zúčastnilo 6 týmů. Velice pozitivně je třeba vnímat především účast týmu Kojkovic, který ve svých řadách sloučil nejmladší generaci místních fotbalových nadšenců, kteří sice na medailová umístění nedosáhli, prezentovali se však odvážným postojem, a z jejich řad byl účastníky turnaje a publikem vybrán Šimon Raszka jako nejlepší brankář turnaje. Náš spolek podpořil tento tým úhradou startovného v plné výši, protože se jednalo o hráče žákovského věku a podpora sportování mládeže je jedním z hlavních účelů fungování našeho spolku. Ve strhujícím finále po dlouhých letech zvítězil tým ČČK Osůvky United, který ve finálovém zápase porazil FK Fotbal Relax, třetí místo připadlo domácím FC Konská. dalšími účastníky byli Eagles, Green Bar Borek a již zmiňované Kojkovice. Z dalších sportovních aktivit, které náš spolek podporuje zmíním ještě pravidelné cvičení žen v pondělí v naší klubovně, které se po letní přestávce rovněž opět rozjelo, v listopadu a prosinci pak náš spolek pronajímal tělocvičnu místní základní školy v neděli ve večerních hodinách prohru volejbalu.  

 

Závěr roku se ve většině nám podobných spolků i jiných kolektivů pojí s předvánočními besídkami. Náš spolek letos podruhé spojil síly s místním SRPŠ a místo typické “Wilijowki” jsme společně uspořádali rozsvícení Vánočního stromečku. Ideální příležitost pro předvánoční setkání s kulturním programem dětí místní školy a školky, zpíváním koled, doprovodem kapely MMP a hrnečkem něčeho teplého na zahřátí. 

 

Těmito akcemi a iniciativami jsme naplnili náš program celoroční činnosti spolku v roce 2022. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *