Třikrálový večer 2020 – Výroční členská schůze Spolku Za rozvoj Konské

News

Třikrálový večer – výroční schůze spolku

V sobotu 4. ledna letošního roku proběhla tradiční akce našeho spolku Za rozvoj Konské, spojená se členskou výroční schůzí, a to tradiční Třikrálový večer. Kratičký report Vám přinášíme v tomto článku.

První akce roku našeho spolku je nejen novoročním posezením a možností vyměnit si se sousedy blahopřání, je rovněž spojena s formálními záležitostmi, které vyžadují stanovy, na jejichž základě náš spolek vznikl a funguje.

Všechny přítomné přivítal předseda spolku Ing. Tadeusz Czapla a nastínil průběh večera. Hlavním bodem bylo opět shrnutí fungování spolku v minulém roce, připomínka všech kulturních a sportovních akcí pořádaných našim spolkem, včetně finanční zprávy. Letošní členská schůze byla nevolební, výbor spolku proto pokračuje v činnosti ve stejném složení jako v roce 2019.V rámci oficiální části byl rovněž vytvořen orientační plán práce, na jehož tvorbě se podíleli všichni přítomní členové svými podněty a nápady. Podrobné shrnutí večera najdete v zápise ze schůze, který najdete v sekci zápisy ze schůzí nebo kliknutím na tlačítko zde.

V průběhu večera proběhla tradiční soutěž o nejlepší novoroční jednohubky. Komise povolaná z pléna všechny vzorky patřičně prozkoumala a vybrala tři autory, kteří byli oceněni symbolickou cenou.

 IMG_1426 IMG_1434

Večer dále probíhal v duchu společného posezení, plánování, volné diskuze a dobré zábavy.

„Jednoznačně povedený a příjemný večer strávený ve společnosti sousedů a přátel“.

20200104_183333

Věříme, že se v minimálně stejném počtu budeme potkávat na všech akcích spolku v roce 2020 a že se nám podaří mezi nás vtáhnout i nové sousedy, kterých v posledních letech v naší městské části přibylo celkem hodně.

 

Spolek Za rozvoj Konské

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *