Výlet – PLTĚ NA VÁHU / HRAD STREČNO

Spolek „Za rozvoj Konské“ pořádá tradiční jarní výlet, tentokrát na Slovensko. Naším cílem bude řeka Váh v místě, kde hlubokým zářezem protíná a půlí tak pohoří Malé Fatry. Tento úsek řeky splavíme na dřevěných vorech, tzv. pltiach (plavby se mohou zúčastnit děti od 3 let věku). Po absolvování plavby bude následovat volný program v okolí […]

Continue Reading

Třinec chystá změnu územního plánu

Odbor stavebního řádu a územního plánování Magistrátu města Třince se na jaře chystá zahájit změnu územního plánu města. V souvislosti s tímto krokem se obrací na občany s prosbou o vyplnění tematicky zaměřeného  dotazníku, který můžete vyplnit také elektronicky pod odkazem O městě/Ankety/2019.       „Třinec má platný územní plán od roku 2011, k […]

Continue Reading

Turnaj ve stolním tenise 2019

Turnaj ve stolním tenise 2019   Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci spolku „Za rozvoj Konské“ – turnaj ve stolním tenise     Herní a časový plán může být podle počtu zúčastněných hráčů na místě upraven. K dispozici budou 4 hrací stoly, věříme že i jako v minulých letech proto bude prostor i rekreační hře, mimo […]

Continue Reading

Zimní rychlovýlet na Skrzyczne

V sobotu 16. února se uskutečnil na rychlo svolaný výlet do nedalekého Szczyrku a na Skrzyczne. Z důvodu organizačních komplikací a chřipkové epidemie se výletu zúčastnilo 15 osob, které třemi auty v sobotu ráno vyrazily do 70 km vzdáleného Szczyrku. Následoval výstup na Skrzyczne, které se majestátně tyčí nad dolinou Żywieckého jezera až do výšky 1257 m nad […]

Continue Reading

Po Třikrálovém večeru několik změn

Po Třikrálovém večeru několik změn   V sobotu 12. 1. 2019 se uskutečnil tradiční Třikrálový večer, který byl letos spojen i s volební schůzí našeho spolku.  V rámci Členské schůze – oficiální částí večera – bylo prezentováno působení našeho spolku v roce 2018 po stránce organizační i finanční. Proběhly volby na další dvouleté funkční období, a řešila se témata […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 15.2.2019

Zápis z 1. schůze výboru spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2019   Datum: 15.2.2019 Místo: Třinec – Konská Autor: Tadeusz Czapla Účast: Přítomni: Lukáš Kulla, David Konderla, Jana Šmatlavová, Helena Kullová, Tadeusz Czapla Omluveni: Taťána Sobelová Kokotková, Pavlína Skupieňová   Program jednání, témata a usnesení: Rozdělení funkcí členům výboru Rozdělení funkcí jednotlivým členům výboru bylo nezbytným […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 12.1.2019

Zápis ze schůze spolku Za rozvoj Konské Výroční tříkrálová schůze spolku Za rozvoj Konské Datum: 12.1.2019 Místo: Třinec – Konská Autor: Taťána Sobelová Kokotková   Zápis ze schůze – program a témata: Uvítání dosavadním předsedou Tadeuszem Czaplou, seznámení s programem schůze. Zvolení nezávislé komise k hodnocení soutěže v jednohubkách: paní Alena Szymiková, pan Marian Heczko a pan David […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 16.11.2018

„Za rozvoj Konské“ Zápis schůze ze dne 16.11.2018 Schůze výboru se zúčastnili:  Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Helena Kullová, David Konderla, Richard Sobel. Shrnutí  schůze výboru v bodech:      Poslední schůze spolku v roce 2018 byla ve znamení především zhodnocení akcí pořádaných spolkem za uplynulý rok. Velký ohlas mezi zúčastněnými lidmi měl letošní […]

Continue Reading

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 1.4.2018

„Za rozvoj Konské“ Zápis schůze ze dne 1.4.2018 Schůze výboru se zúčastnili:  Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Helena Kullová,Jana Šmatlavová, David Konderla, Richard Sobel, Taťána Sobelová Kokotková. Shrnutí  schůze výboru v bodech:      Ztěžejním bodem schůze byly akce pořádané spolkem. Turnaj ve stolním tenise Tématem schůze výboru byl každoroční turnaj ve stolním tenise. […]

Continue Reading

Třikrálový večer 2019 – Výroční členská schůze Spolku Za rozvoj Konské

Program: Zpráva o činnosti Spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2018 Volby do výboru Spolku  Předběžná tvorba plánu pro rok 2019 Soutěž o nejlepší „novoroční“ jednohubky  Společné posezení, nápady a připomínky z pléna, diskuze Překvapení Členská schůze dle Stanov spolku:    1.Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb […]

Continue Reading